เจียงเยี่ยนหลี

The untamed ~ จินหลิง

“กระบี่ของพ่อข้า…ข้าไม่วาง” ...

The untamed ~ เวินหนิง

“ข้าขอโทษ…ทั้งหมดเป็นความผิด...