ตัวร้ายอย่างข้าจะหนีเอาตัวรอดยังไงดี

“ตัวร้ายอย่างข้า…จะหนีเอาตัว...