อ่านเป็นหลัก เขียนเป็นงานอดิเรก

“ตัวร้ายอย่างข้า…จะหนีเอาตัว...