อ่านเป็นหลัก เขียนเป็นงานอดิเรก

ในความรัก

ความรักมีหลายนิยาม ความรักมี...

ถึงเวลาหรือยัง

“เมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพ...